Ubgen Re-Bone Granül Sığır Kaynaklı Dental Greft

                                                 

 ÖzellikMiktar
Rebone Granüller cortico-cancellous0,25g -1 mm.
Rebone Granüller cortico-cancellous  0,5g-0,25-1 mm
Rebone Granüller cortico-cancellous1g – 0,25-1 mm
Rebone Granüller cortico-cancellous2g – 0,25- 1 mm
Rebone Granüllercortico-cancellous0,5g – 1-2 mm
Rebone Granüller  cortico-cancellous1g –  1-2 mm
Rebone Granüllercortico-cancellous2g –  1-2 mm
Rebone Granüller cortico-cancellous5 g – 1-2 mm
   

                                                 

 ÖzellikMiktar
Rebone Granüllervial cancellous0,25-0,25-1mm.
Rebone Granüller vial cancellous0,5g-0,25-1 mm.
Rebone Granüller vial cancellous1g – 0,25 1 mm.
Rebone Granüllervial cancellous2g -0,25-1 mm
Rebone Granüllervial cancellous0,5g – 1- 2 mm
Rebone Granüller vial cancellous1g – 1 -2 mm
Rebone Granüller vial cancellous2g – 1-2 mm
Rebone Granüller vial cancellous5g – 1-2 mm
   

Sığır kaynaklı dental greft RE-BONE Kemik Değişimi

RE-BONE®  , sığır kaynaklı dental greft  insan kemik dokusuna çok benzediğinden, daha doğal bir kemik yerine kullanılır: ekstrasellüler matriksin proteinlerinin bakımı ile kemotaksi ve osteoblastların çoğalması ve neoanjiyogenez için elverişli bir ortam yaratır.

Doku yenilenmesinde cerrahın farklı ihtiyaçlarını karşılayabilen kemik yerine kullanılan maddeler ve hücresel ayırıcılar için bir dizi hayvan biyolojik materyalidir.

Laboratuvar çalışmaları, Sığır Kaynaklı dental greft RE-BONE desellülerizasyon yönteminin rejeneratif etkinliğini göstermiştir.

Yağ üreten mezenkimal kök hücrelerin RE-BONE® kemik replasmanı ile yetiştirilmesi, hücre proliferasyonundaki artışın 14 günlük kültürden sonra ilave hücrelerin% 35’ine ulaşacağı belgelendi.

Sığır kaynaklı dental greft RE-BONE Mineral Yapının Mikro Gözenekliliği

Bir biyomalzemenin mikro gözenekliliği doku rejenerasyonunda önemli bir faktördür.
Greftin temas yüzeyini çevreleyen doku hücreleri ile arttırmak, kemik öncü hücreler tarafından biyomateryalin kolonize olma ihtimalini arttırır.Nano yapılı biyomalzemeler, doğal kemiğin hücre dışı matrisini taklit ederek, hücre adezyonunu, çoğalmasını ve farklılaşmasını sağlayan bir mikro çevre yaratır.

Analitik taramalı elektron mikroskobu daha sonra RE-BONE® kemik replasmanının mikro gözenekliliğini nitel olarak değerlendirmek için yapıldı.

Gösterilen görüntülerden, yüzeyin açılma, çatlama ve süreksizlik anlamına gelen mikro pürüzlülüğün mevcut olduğu ve daha makroskopik bir seviyede (200 μm’de gözlem skalası) ve mikroskobik düzeyde, hücre boyut seviyesinde Gözlem 1 um’de).
Hücrelere ve damarlara, grefti derinde kolonize ederek kemik yerine geçen maddenin rezorpsiyon süresini azaltan granül içi çatlaklar olduğu da açıktır.

Neden Ubgen Sığır Kaynaklı Dental Greft ?

Avantajları

  • 14 günde , %35 e kadar daha fazla hücreleşme
  • Ekonomiktir , Gram üzeriden satışa sunulmuştur.
  • Pürüzlü yüzey,mükemmel kan emilimi
  • Çoğaltılmış yüzey
  • Biouyumlu
  • %100 İtalyan zinciri
  • Padua Üniversitesi Biomedikal bilimler bölümü ile işbirliği halinde üretilmiştir.
  • Sadece sığır femarol epifizinden elde edilmiştir.

Referanslar

Dt.Haşmet GÖKDENİZ
Diş Hekimi
Dt.Namık Kemal Ayhan
Diş Hekimi
Dt.Mehmet Ali Erdem
Diş Hekimi
Dt . Cem TANyel
Diş Hekimi

Uygun Kemik Greftinin Seçilme Kriterleri

İmplant tedavisinin yaygınlaşmasıyla kemik greftlerine gereksinim artmıştır.
Bununla birlikte pek çok greftleme tekniği geliştirilmiştir. Farklı greftleme
tekniklerinde kullanılan greft materyallerinin farklı klinik sonuçları ortaya çıkmıştır.Oluşan defekt bölgesine uygun cerrahi teknik ve greft materyali kullanılarak orijinal alveoler kemik morfolojisi yaratılabilmektedir. Ancak uygun teknik ve materyal seçilmediğinde greft materyalinin rezorpsiyonu ve çevredeki kemiğe entegre olamaması gibi problemler ile karşılaşılabilir. Entegrasyonu bozulan doku çevresinde defekt içinde fibröz iyileşme gözlenir.
Başarılı bir implant tedavisi yapabilmek için kemiğin büyüme ve tamir biyolojisi çok iyi bilinmelidir. Greftleme yöntemi belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken noktalar vardır:

* Yeni canlı kemiğe dönüşme potansiyeli yüksek kemik greftinin seçilmesi
* Kemik greftlemesi için optimal cerrahi tekniğin belirlenmesi
* Kemik rejenerasyonunu sağlamak
Herhangi bir kemik greftinin başarılı olabilmesi için 4 önemli koşulun ortamda var olması gerekir. (1) ortamda kemik oluşturan hücreler olması, (2) bölgenin greftin kanlanmasını sağlayacak durumda olması, (3) iyileşme sürecinde greftin stabil olması, (4) mukoperiosteal flep gerilimsiz sütüre edilebilmelidir.

Ortamda kemik oluşturan hücreler olması

Kemik dokusu hücreler, moleküller ve hücre dışı matriksten meydana gelir.
Kemik hücreleri 3 tiptir: Osteoblastlar, osteoklastlar ve osteositler. Osteositler yoğun kortikal kemik lakünasında bulunan olgunlaşmış hücrelerdir. Kortikal kemikte az miktarda osteoblast ve osteoklasta rastlanır. Genel olarak yoğun bir kütle şeklindedir. Kortikal kemiğin dış yüzeyine kollajen lifler ile sıkıca bağlanan periost hem osteoblastik hem de osteklastik aktiviteyi içerir. Kortikal kemiğin altındaki süngerimsi kansellöz kemiğin osteoblast ve osteoklast içeriği daha fazladır. Kansellöz kemik “trabekül” olarak bilinen geniş hidroksiapatit plak ve çubuklardan oluşur. Kortikal
kemiğe oranla 8 kat fazla yüzey/kemik oranına sahip kansellöz kemiğe kemik oluşturan hücrelerin girişi daha fazla olur.
Sadece osteoblastlar yeni kemik yaratabilir. Herhangi bir greftin başarılı
olabilmesi için olgunlaşmamış mezenşimal hücrelerin osteoblastlara dönüşmesi ve osteoblastların greft matriksi oluşturması gerekir. Eğer alıcı yatakta osteoblastlar yoksa başka bir yerden taşınması gerekir. Bu mümkün değilse komşu kemik veya periosttan kan yoluyla mezenşimal hücrelerin osteoblastlara dönüşmek üzere alıcı bölgeye gelmesi sağlanmalıdır. Alıcı sahada osteoblastların yetersiz olması greft
başarısızlığına neden olur.

Alıcı Sahanın Greftin Kanlanmasını Sağlayacak Durumda Olması

Kemik greftlemesinin optimal sonucu tamirden ziyade rejenerasyon niteliğinde olmalıdır. Tamir; hasar görmüş dokunun devamlılığının sağlanmasıdır. Orjinal dokunun işlev ve yapısı sağlanmaz. Diğer taraftan rejenerasyon ise orijinal dokunun yapı ve fonksiyonunun yeniden sağlanmasıdır. Bu noktada en önemli faktör greft ve çevre dokunun kanlanmasıdır.Doku ve greft kanlanması yetersiz olduğu zaman hücreler canlı kalamayacağı için rejeneratif iyileşme gözlenmez. Bunun ötesinde yetersiz kanlanma durumunda fibrin pıhtı oluşmaz. Fibirn pıhtı mezenşimal hücrelerin göçü, bölünmesi ve osteoblastlara dönüşmesi için ilk matriksi hazırlar. Ayrıca kemik oluşumu süreci sırasında osteoblastların tutunmasını sağlar.

İyileşme Sırasında Greftin Stabil Olması

Greft ortamı rejenerasyon ya da tamirde etkilidir. İyileşme sırasında greft
üzerindeki mekanik stresler aşırı distorsiyon ve öncü fibrin pıhtının bozulmasına yol açabilir. Böylece rejenerasyon azalarak fibröz dokudan oluşan tamir dokusu oluşur. Bu sorunun üstesinden gelmek için yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu tekniği ile beraber titanyum ağ, kemik vidaları gibi fiksasyon araçları ile greftin stabilizasyonu sağlanabilir

Fleplerin Gerilimsiz Sütüre Edilmelisi

Greftin üzerinin primer olarak kapatılması doku devamlılığı sayesinde
kanlanmayı arttıracaktır. Ayrıca greft dış kuvvetlerden, tükrük enzimlerinden ve oral kavitenin diğer elemanlarından korunmuş olacaktır. Primer kapanış isteniyorsa insizyon hattında gerilim olmamalıdır.Periost elastik bir doku değildir. Greft eklenmiş insizyon hattında esneme olmaz.Bu durumda gerilimsiz primer kapanışı sağlamak için periost çizilir. Ancak derindeki
bağ dokusu, kan damarları ve yağ pedini korumak gerekir. Bu tekniğin dezavantajı devamlılığı bozulan periostun kemik iyileşmesi üzerindeki etkinliğini yitirmesi ve grefte doğru fibrovasküler invazyonun olmasıdır. Fibröz invazyonu engellemek için greft ve periost arasına yönlendirilmiş kemik rejenerasyon membranı yerleştirilmelidir.Rejeneratif tedavinin önemli bir adımı da doğru bariyer membranı seçmektir.Kemik en yavaş büyüyen doku olduğu için YKR (yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu) membranı ile hızlı büyüyen epitelyum, fibröz doku veya gingival bağ dokusunu defektin dışında tutup içerideki boşluğun tamamen kemikle dolması hedeflenir. Rezorbe
olabilen veya olamayan membran seçiminde defektin boyut ve yeri, membranın ne kadar süre bariyer olarak kalma gerekliliği ve ne kadar kemik rejenerasyonu istendiği gibi durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Membran bir ayda 1 mm kemik rejenerasyonu sağlamalıdır. Bu formüle göre 2-3 mm gibi küçük defektler için 2-3 aylık süreç yeterli olurken geniş defektler için çok daha uzun süre beklemek gerekir.

Mükemmellik Çabası

Ubgen, sadelik, güvenlik ve istikrar; bu ilkeler doğrultusunda çalışma felsefesindedir.
Bu yüzden mükemmellik arayışında yenilikçi ve sertifikalı ürünler yaratıyoruz.

Gözlerinizi Kapatın

Ubgen, sadelik, güvenlik ve istikrar; bu ilkeler doğrultusunda çalışma felsefesindedir.
Bu yüzden mükemmellik arayışında yenilikçi ve sertifikalı ürünler yaratır.

Herzaman Farklı

UBGEN’in iddialı bir hedefi var: piyasada mevcut olan teknik ve malzemelere adapte olmak istemez, ancak doku rejenerasyonunda yeni eğilimler içerisindedir. 

Facebook